El Hachmioui

“The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law.”

(Collected Legal Papers by Oliver Wendell Holmes, N.Y., Harcourt, Brace & Co., 1921, p. 167-202, The Path of the Law, p. 461)


Welkom op de website van mr. M. el Hachmioui. El Hachmioui is jurist en advocaat en was voorheen als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

El Hachmioui is (in 2002) afgestudeerd in het Nederlands recht met als specialisatie ‘Staats- en bestuursrecht’ en ‘International and European Public Law’. Hij heeft onder meer als interim-adviseur en procesgemachtigde particulieren, ondernemers, en (overheids)organisaties bijgestaan op het gebied van onder meer het algemeen bestuur(proces)recht, sociaal en omgevingsrecht en procedures gevoerd bij bezwaarcommissies, rechtbanken en hoger beroepsinstanties, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

El Hachmioui is gespecialiseerd in het bestuurs(proces)recht, omgevingsrecht, sociaal zekerheidsrecht en behandelt zaken op het gebied van vergunningen (bijv. bouw en horeca), omgevingsplannen, bestuurlijke handhaving, sancties en toezicht, sociale kwesties, huisvesting en overheidsaansprakelijkheid. Daarnaast verzorgt El Hachmioui cursussen en trainingen en kunnen organisaties bij hem terecht voor legal project- en interim-management, beleidsimplementatie en voor collegiale ondersteuning en advies.